Ağ Türleri: Büyüklüklerine Göre Bilgisayar Ağları


Teknonce > Bilgisayar > Ağ Türleri: Büyüklüklerine Göre Bilgisayar Ağları
Ağ Türleri: Büyüklüklerine Göre Bilgisayar Ağları

Birden fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbiriyle iletişim sağlayabilmek amacıyla birbirlerine bağlanması olarak tanımlanan ağ, büyüklüklerine göre 7ye ayrılır. Bizde bu yazımızda sizler için büyüklüklerine göre ağ türlerini derledik. İşte büyüklüklerine göre bilgisayar ağları...

LAN (Local Area Network - Yerel Alan Ağı)

Yerel alan ağı ev, okul, laboratuvar ve iş binaları gibi sınırlı coğrafi alanlarda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir bilgisayar ağı türüdür. Yerel alan ağı, yüksek hızda veri transferi özelliğine sahip olan sunucu bilgisayar ve yazıcı (printer) gibi birimlerden oluşan bir ağ türüdür. Bu ağda kullanıcı; bilgisayarlar, yazıcılar ve ortak bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi, veri iletimi, elektronik posta alımı ve gönderimi gibi çok sayıda fonksiyonu gerçekleştirebilir. Bu ağ türü "server" adı verilen yönetici bilgisayarlarla yönetilir ve izlenirler. 

CAN (Campus Area Network - Kampüs Ağı)Kampüs ağı (Campus Area Network), belirli bir coğrafi bölgeyle yerel ağların ara bağlantısının yapıldığı bilgisayar ağıdır. Bir kuruluş, devlet, üniversite gibi yerler, ağ ekipmanları (switch, router) ve iletim medyası (optik fiber,Cat5 vs.)'nın neredeyse tamamına sahiptirler. Üniversite kampüs ağında, ağ muhtemelen akademik binalar, üniversite kütüphanesi ve öğrenci yurtları gibi binaları kapsayan kampüs binalarına bağlıdır.

MAN (Metropolitan Area Network - Metropol alan Ağı)

Metropol alan ağı genellikle bir şehir veya geniş bir yerleşkede kullanılan bilgisayar ağıdır. Bir metropol alan ağı, genellikle fiber optik bağlantılar gibi yüksek kapasiteli backbone teknolojisini kullanarak yerel alan ağları arasında bağlantı kurar, internet ve geniş alan ağları için bağlantı hizmetleri sağlar.

PAN (Personal Area Network - Kişisel Alan Ağı)

Kişisel alan ağı, kişisel dijital asistanların ve telefonların da dahil olduğu bilgisayar aygıtları arasında iletişim için kullanılan bilgisayar ağıdır. Bir kişisel alan ağı genellikle birkaç metre mesafede hizmet sunar. PAN'lar, internet veya daha yüksek seviyeli ağa bağlanmak için veya kişinin kendi kişisel aygıtları arasında iletişim için kullanılır. Kişisel alan ağlarında Firewire ve USB gibi bilgisayar kablosu kullanılır. Bir kablosuz kişisel alan ağı IrDA, bluetooth, kablosuz USB, Z-Wave ve ZigBee gibi kablosuz ağ teknolojileri ile yapılır.

SAN (Storage Area Network - Depolama Alan Ağı)

Storage area network (SAN), Türkçe ismi ile Depolama alan ağı; büyük ağ kullanıcılarına hizmet vermek üzere veritabanı sunucuları ile birlikte farklı tipteki veri depolama cihazlarını birbirine bağlayan ve bu cihazlar arasında veri alışverişine olanak veren özel amaçlı, yüksek hızlı bir ağdır. Bir depolama alan ağı, yönetim katmanına fiziksel bağlantılar sağlayan ve aynı zamanda bilgisayar sistemlerini, depo birimlerini ve bu birimlerin aralarındaki bağlantıları düzenleyen bir iletişim altyapısından oluşmaktadır.

Bir depolama alan ağı aynı zamanda depolama birimleri, depolama aygıtları, bilgisayar sistemleri ve/veya uygulama aracı gibi birimlerden oluşan ve ağ üzerinden iletişim sağlayan bir depolama sistemi olarak da düşünülebilir. Depolama alan ağıYerel alan ağı ve Geniş alan ağı olduğu gibi benzer bileşenleri kullanarak depolama aygıtlarını ve sunucuları birbirine bağlar ve bu sebepten dolayı depolama veriyolu kavramının (storage bus concept) bir uzantısı olarak da görülebilir.

WAN (Wide Area Network - Geniş Alan Ağı)

Geniş alan ağı, birden fazla cihazın birbiri ile bağlanmasını ve iletişim kurmasını sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır. Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan çok geniş ağlardır. Geniş alan ağları (WAN), coğrafi olarak birbirinden uzak mekanda bulunan bilgisayarların başka bir mekanda bulunan bilgisayarlarla iletişim kurabilmesi için LAN'ları ve başka tip ağları birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır. Birçok WAN tek bir organizasyon için kurulmuştur ve özeldir. İnternet Servis Sağlayıcıları tarafından kurulan diğer WAN'lar ise bir organizasyonun LAN'ından Internet'e bağlantı sağlar. 

VPN (Virtual private network - Sanal Özel Ağ)

Sanal özel ağ, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisidir. VPN sanal bir uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. VPN üzerinden bir ağa bağlanan kişi, o ağın fonksiyonel, güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanmaya da devam eder. VPN'in en önemli iki uygulaması OpenVPN ve IPsec'dir.

Etiketler: bilgisayar ağları, lan, wan, can, man, pan, san, wan, vpn, yerel alan ağı, geniş alan ağı

Haberi Paylaşın


Önerilen Haberler


YORUMLAR(0)

  1. Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap