Astronomi Nedir? Astronomi'nin Doğuşu


Teknonce > Astronomi > Astronomi Nedir? Astronomi'nin Doğuşu
Astronomi Nedir? Astronomi'nin Doğuşu

21. yüzyılın en önemli bilim dallarından biri olan astronomi nedir? İşte kısaca astronominin doğuşu...

Astronomi Nedir?

Astronomi (gök bilimi), gök cisimlerinin kökenlerini, hareketlerini, oluşum ve gelişimlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklamaya çalışan ve bunun için belli yöntemlerle araştırmalar yapan bilim dalıdır. Dünya atmosferinde gerçekleşen olaylar da astronominin içinde incelense de bu, astronominin çok kısıtlı bir alanıdır. Astronominin en geniş anlamda ilgilendiği yer, Dünya dışı alandır. Bu alanda yer alan yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, asteroidler, nebulalar, kara delikler, galaksiler gibi uzay boşluğunda yer alan sayısız nesne astronomi biliminin ilgi alanındadır. Astronomi bilimi bu alanda gerçekleşen fiziksel ve kimyasal tüm olayları, bu cisimlerin hareketleri ve geçmişlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve gelecekteki olası durumlarını araştırabilir.

Astronomi'nin DoğuşuAstronomi terimi eski Yunanca'da yıldız anlamına gelen "astron" ve yasa anlamına gelen "nomos" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani astronomi o zaman verilen adla yıldızların yasası anlamına gelir. Yıldızların yasasını araştırma da antik çağlardan bugüne birçok bilgenin, filozofun, bilim insanının, din adamının, araştırmacı ve kaşifin ilgisini çekmiştir. Bundan dolayı da astronomi en eski bilimler arasında gösterilir.

Astronominin doğuşu, eski toplumlarda tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla ilişkilidir. Tarımın daha verimli ve doğru yapılabilmesi için insanlar mevsimlerin döngüsünü bilmeye, yani takvim bilgisine ihtiyaç duyuyordu. Takvimi bilmek de gökcisimlerinin hareketleriyle ilişkidir. Özellikle Mısırlıların bu yöndeki ihtiyaçları, bilginlerin göklere ilişkin çalışmalarına hız kazandırmıştır. Diğer toplumlar da benzer gerekçelerle gökleri incelemek zorunda kalmışlar ve bugünkü astronominin temellerini atmışlardır.

Eski dönemlerde astronomi, astroloji ile aynı şey gibi görülürdü. Gök cisimleriyle uğraşan bilginler bunların konumlarına bakarak insanlığa dair tahminlerde bulunur ve bugünkü tabirle fal bakarlardı. Bu bilginlere elbette bugünkü anlamda falcı demek uygun değildir. Bu bilginlerin gök cisimlerine dair bilgileri ve astronomi biliminin oluşum ve gelişimine katkıları hiç de az değildir. (Mısır Babil'deki çalışmalar bunun en bilinen örnekleridir.)

Ancak ilerleyen zamanlarda araştırma tekniklerinin gelişmesi, bilimin özelliklerinin iyice belirginleşip somutlaşmasından sonra astronomi ve astroloji ayrılmıştır. Özellikle Rönesans'tan sonra bilimsel araştırmalar derinleşip, teleskop gibi aletler de kullanılmaya başlandıktan sonra astronomi de kendi içindeki hurafelerden arındırılmış ve araştırma metodları belirgin bir bilim haline gelmiştir. 20. yüzyılda uzaya araç gönderecek teknolojinin de gelişmesinden sonra astronomi günümüzdeki halini almıştır.

Astronomi'nin bir bilim olmasında büyük katkıları olan Galileo Galilei'nin çalışmaları için tıklayın.

Etiketler: astronomi nedir, astronominin doğuşu, bilim

Haberi Paylaşın


Önerilen Haberler


YORUMLAR(0)

  1. Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap