Immanuel Kant Kimdir? Eserleri ve Kısaca Hayatı


Teknonce > Bilim > Immanuel Kant Kimdir? Eserleri ve Kısaca Hayatı
Immanuel Kant Kimdir? Eserleri ve Kısaca Hayatı

Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olan ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki döneminde belirleyici bir role sahip olan Immanuel Kant kimdir? İşte Immanuel Kant'ın felsefesi, eserleri ve kısaca hayatı...

Immanuel Kant Kimdir? Felsefesi ve Kısaca Hayatı

Eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilen Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Königsberg'te dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimi sırasında birkaç yıl öğrencilere özel dersler veren Immanuel Kant, öğrencilik yıllarında Leibniz ve Wolff'tan etkilenmiştir. 1755 tarihinde doçent derecesi aldıktan sonra üniversitede çeşitli sosyal bilimler alanlarında dersler vermeye başlamıştır. Kant başlangıçta fizik ve astronomi alanında yazılar yazmıştır. 1755 yılında "Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi" adlı eserini yazan Immanuel Kant, 1770 yılında Königsberg'de mantık ve metafizik kürsüsüne atanmıştır. 1770'ten sonra Hume ve Rousseau etkisiyle eleştirel felsefesini geliştirmiştir.Immanuel Kant, modern felsefenin gelişim seyrine uygun olarak bilgi kuramını ön plana çıkartmıştır. Kant'ın gözünde bilim, liderleri kesin olan fakat yöntemleri Hume'unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir. Bilim yansızdır ve nesneldir. Kant, felsefedeki ilk ve temel misyonunun bilimi temellendirmek, daha sonra da ahlakın ve dinin rasyonelliğini savunmak olduğuna inanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için, hem Descartes'ın rasyonalizminden hem de Hume'un empirizminden önemli gördüğü öğeleri alarak, transsendental epistemolojik idealizm diye bilinen kendi bilgi kuramını geliştirmiştir. Yükselen bilimin felsefi temellerini gösterdikten sonra, özgürlük ve ödev düşüncesine dayanarak Hristiyan ahlakını savunma çabası vermiştir. Immanuel Kant, fenomenal gerçeklikle, yani bizim duyular aracılığıyla tecrübe ettiğimiz dünya ile numenal gerçeklik, yani duyusal olmayan ve hakkında bilgi sahibi olunamayacak dünya arasında bir ayrım yapmıştır.

Alman felsefesinde önemli bir yere sahip olan Immanuel Kant, 12 Şubat 1804 tarihinde Königsberg'te hayatını kaybetmiştir.

Eserleri

  • Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi), 1781
  • Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena), 1783
  • Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi), 1785
  • Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklın Eleştirisi), 1788
  • Kritik der Urteilskraft (Yargı Gücünün Eleştirisi), 1790
  • Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Salt Aklın Sınırları İçinde Din), 1793
  • Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziği), 1797
  • Ferughen das Kleinen
Etiketler: immanuel kant kimdir, immanuel kant felsefesi, immanuel kant eserleri, immanuel kant kısaca hayatı

Haberi Paylaşın


Önerilen Haberler


YORUMLAR(0)

  1. Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap