Php Dersleri 6 : Operatörler


Teknonce > Bilgisayar > Php Dersleri 6 : Operatörler
Php Dersleri 6 : Operatörler

Php'de işlemlerimizi kolaylaştırmak için aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler bulunmaktadır. 

Aritmetik Operatörler



Aritmetik operatörler adımız gibi bildiğimiz bazı kavramların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Toplama,çıkarma,çarpma ve bölme aritmetik operatörlerin içerisinde yer almaktadır.

$sayi1 =20;

$sayi2 =15;

$sayi3 = 10;

$sonuc = $sayi1 + $sayi2 - $sayi3;

echo $sonuc; 

kodlarını yazdığımız zaman hemen basit bir matematik işlemi yapılacak ve ekrana 25 yazdırılacaktır.

Karakter Katarı Operatörleri

Bu operatörün amacı iki farklı değişkeni birleştirerek ekrana yazdırmaktır. Bu işlem için nokta işaretini kullanacağız.

$isim = ' Teknonce ' ;

$kategori = ' Yazılım ' ;

$sonuc = $isim . $kategori ;

echo $sonuc;

kodlarını yazdığımız zaman ekranda Teknonce Yazılım yazar.

Değer Arttırma ya da Eksiltme İşlemi

Değişkenin değerini 1 arttırma veya 1 azaltma işlemidir.

$a = 10;

$a ++;

echo $a;

kodunu yazdığımız zaman ekrana 11 yazdırılır. 

$a = 10;

$a --;

echo $a;

kodunu yazdığımız zaman ekrana 9 yazdırılır. 

Karşılaştırma Operatörleri

==    Eşittir anlamına gelir.

===  Denk anlamına gelir.

! =     Eşit değildir anlamına gelir.

!==    Denk değildir anlamına gelir.

<>     Eşit değildir anlamına gelir.

<        Küçüktür anlamına gelir.

>        Büyüktür anlamına gelir.

<=      Küçük eşit anlamına gelir.

>=      Büyük eşit anlamına gelir.

karşılaştırma operatörleri daha çok if ifadelerinde kullanılır. Bu operatörleri İf ifadeleri dersinde daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Mantıksal Operatörler

Ve , veya operatörleri bu başlık altında yer alır. 

&& ve anlamına gelir.

|| veya anlamına gelir.

bu operatörler de tıpkı karşılaştırma operatörleri gibi if ifadelerinde kullanılırlar.

Bu derste öğrenmiş olduğunuz bu operatörler bir sonraki Php dersi olan İf ifadelerinde çok fazla işinize yarayacaktır.

Etiketler: php operatörler,mantıksal operatörler,karşılaştırma operatörleri,aritmetik operatörler

Haberi Paylaşın


Önerilen Haberler


YORUMLAR(0)

  1. Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap